Իմանալ մարդու մասին ամեն ինչ՝ շատ հեշտ է: Հոգեբանական թեստ

Բաժանեք թուղթը 6 վանդակների:

Առաջինում նկարեք շրջնագիծ:

Երկրորդում՝ եռանկյունի:

Երրորդում՝ աստիճաններ:

Չորորդում՝ խաչ:

Հինգերորդում՝ քառակուսի:

Վեցերորդում՝ «3» թիվը շրջված, ինչպես «M» տառը:

Խնդրեք Ձեր զրուցակցին լրացնել ամեն մի վանդակն այնպես, որպեսզի ստացվի ոչ աբստրակտ նկար: Հետո խնդրեք, որ ամեն նկարի կողքը գրեն ածական:

Երբ հանձնարարությունն ավարտված է, դիտեք նկարները, իմանալով, որ.

Շրջանագծի կողքի նկարը նշանակում է, թե ինչպես է մարդը վերաբերում իրեն:

Եռանկյունու կողքինը՝ ինչպես է պատկերացնում ուրիշների վերաբերմունքը իրեն:

Աստիճանի կողքինը՝ ինչպես է վերաբերվում կյանքին ընդհանուր առմամբ:

Խաչի կողքինը՝ ինչպես է տեսնում իր հոգևոր աշխարհը:

Քառակուսու կողքինը՝ ինչպես է վերաբերվում ընտանիքին:

Շրջված 3-ի կողքինը՝ ինչպես է վերաբերվում սիրուն:

Facebook Comments

ԱՍՏՎԱԾ ՊԱՀԱՊԱՆ ՔԵԶ, ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐ